życiorys:
Bernadetta Socha-Rudzik ...Tel. (030) 76686774 ...Niemcy
soch97@yahoo.com ...http://www.a1-z1online.com ...http://members.tripod.de/SochaRudzik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Możliwość pracy:
Graficzne programy: HTML, Dreamweaver, Photoshop, 3D-Studio MAX, Director, Premiere, Quark Express, Illustrator,
FreeHand. ......Programy: Pascal, Basic, Power Point, Excel, Word2000
Lekarka medycyny humanistycznej, Magister historii, Bibliotekarka, Archiwistka, Nauczycielka
Dane osobiste
Urodzona w Bydgoszczy 15.12.1943. Mężatka. Od 1973 mam obywatelstwo niemieckie
i mieszkam w Niemczech. Od 1992 mam Canada Landed Immigrant Identification i USA wizę.
Multimedia Producent, Lektor Komputerowy, Państwowy Egzamin Lekarski, Magister Historii,
Bibliotekarka, Archiwistka

Przebieg pracy:
2000 - dzisiaj Medyczny Business w Internecie - Webmaster i Multimedia Designer
2003 - 2005 Biuro Doradcze dla Przedsiębiorców, Spółka mbH, Berlin, Friedrichstrasse 95.
..................- Tłumaczenia: polski na niemiecki, niemiecki na polski, angielski na niemiecki
1999 - 2000 .CT-Computer Trainig Instytut we Frankfurcie nad Menem - samodzielna praca
...................w
projekcie, którego zadaniem było utworzenie naukowej strony w internecie oraz
...................produkja własnej CD z programem naukowym (medycznym).
1998 ...........
Kurs języka angielskiego, oraz Kurs dla profesjonalnyh Przdsiębiorców
...................w Landell Instytut, Vancouver, Kanada
1994 - 1996 Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy - programowanie w LARS i opracowanie matriał
ów naukowych
1992 - 1994 Uniwersytecka Klinika w Monachium - wprowadzanie naukowej dokumentacji so sieci w programie Oracle
1991 - 1992 Urban&Schwarzenberg medyczne wydawnictwo w Monachium - autorka medycznej software
: Pierwsza pomoc
...................u dentysty
1990 - 1991 Miejska Biblioteka w Monachium - skatalizowanie książek w SINIX (program)
1987 - 1990 Archiwum Państwowe w Monachium - opracowanie dokumentacji historycznej
1975 - 1976 FU - Freie Uniwersytet w Berlinie - archiwistka - opracowanie międzynarodowej dokumentacji
1974 - 1975 Biskupski Ordynariat w Berlinie Zachodnim - bibliotekarka - opracowanie katalogu książek oraz
bibliografi
1970 - 1973 Biblioteka Miejska w Bydgoszczy - bibliotekarka - skatalizowanie książek i.przygotowanie naukowej bibliografi
1967 - 1970 Wojewódzkie Archiwum Panństwowe w Bydgoszczy - archiwistka - pisanie prac.nukowych i kierownictwo
................. archiwów zakładowych
Wykształcenie:
2003 - 2004.Kurs dla samodzielnych Przedsiębiorców w Berlinie
2000 .........Centralna Komunikacja Informacji - KIZ - Offenbach am Main - Certifikat dla.samodzielnych Przedsębiorc
ów
1999 - 2000 CT-Computer Trainig, Instytut we Frankfurcie nad Menem - świadectwo jako Multimedia Producent
1998 - 1999 Landell Instytut w Vancouver, Kanada - kurs dla profesjonalnych Biznesmenów
1990 - 1992 I.B.S Instytut dla nauczycieli w Monachium - Certyfikat jako Lektor komputerowych programów nauczających
1978 - 1985 studie lekarskie na LMU - Ludwig Maximilian Uniwesytet w Monachium
1983 - 1984 stypendium na studia lekarskie na uniwersytecie we Wiedniu (Chirurgia i Interna)
1975 - 1977 studia historyczne na uniwersytecie w Berlinie, Koloni i w Monachium
1974 - 1975 nauka języka niemieckiego w Goethe Institut w Berlinie Zachodnim
1971 - 1972 wykształcenie Bibliotekarskie w Bydgoszczy
1968 ..........wykształcenie jako Archiwistka w Bydgoszczy i w Poznaniu
1964 - 1969 studia historyczne na UMK - uniwersytet w Toruniu
1969 ..........uzyskanie Dyplomu Magistra Historii
Znajomość języków:
polski, niemiecki
, angielski, rosyjski i troche francuski.

 

 

.

 

......... ....